Adobe Premiere Pro Quick Start – کتاب جدید منتشر شد!

اگر می‌خواهید با نرم‌افزار #1 ویرایش ویدیو در جهان، Adobe Premiere Pro شروع کنید، این کتاب برای شما مناسب است! خلاقیت خود را آزاد کنید و داستان های خود را از طریق ویدیوها بگویید. در اینجا همه چیزهایی است که برای شروع باید بدانید.

برو به آمازون

برو به آمازون

تعامل خواننده