پادکست Photocumbulate با جولین کاست

پادکست Photocumbulate با جولین کاست

من از صحبت با میسون مارش و جف کارلسون در مورد نکات کلاسیک Lightroom در پادکست Photocombobulate لذت بردم. این قسمت زنده است و می توانید آن را در لینک آنها مشاهده کنید: قسمت 27: نکات لایت روم با جولیان کوست.