زمان قطع برق و شارژ مجدد است

زمان قطع برق و شارژ مجدد است

سلام جامعه خلاق! من تا اواسط ژوئیه در تعطیلات خواهم بود و نمی توانم صبر کنم تا ماجراهایم را با شما در میان بگذارم. بعدا می بینمت!